§ 1

 1. Właścicielem i administratorem obiektu jest KARKOSZCZONKA SPÓŁKA Z O. O., z siedzibą pod adresem ul. Imieli 27,
  41-605 Świętochłowice, NIP: 627-277-96-67, REGON: 5229831, e-mail:
  info@chatawujatoma.com.pl

 2. Regulamin Obiektu noclegowego stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury Obiektu.

 3. Obiekt świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe i inne, zgodnie z profilem działalności.

 4. Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie Obiektu www.chatawujatoma.com.pl

 5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności, za pobyt w Obiekcie.

 6. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

§ 2

 1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

 2. Rezerwacja ważna jest do godziny 18:00 planowanego dnia przyjazdu.

 3. W cenę pokoju wliczony jest podatek VAT.

 4. W cenę nie jest wliczona opłata klimatyczna i będzie ona pobrana w Obiekcie zgodnie z obowiązującą stawką.

 5. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w Obiekcie, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.

 6. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.

 7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez jego gości, wartość materialną zniszczeń określa Właściciel Obiektu

 8. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

 9. Na terenie całego Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji.

 10. Wybrane obszary Obiektu są monitorowane.

§ 3

 1. Gość otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.

 2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Gość może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe.

 3. Po wyborze Oferty Gość przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.

 4. Po uzupełnieniu danych Gość może dokonać wpłaty zadatku lub całkowitej opłaty za pobyt poprzez Płatności elektronicznym przelewem bankowym, które są realizowane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.pl

§ 4

 1. Gość wpłaca wyliczony zadatek lub całość wartości za pobyt poprzez system e-płatności, w przypadku wpłaty zadatku Gość pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Obiektu.

 2. Gość nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.

 3. Anulowanie rezerwacji przez Gościa na minimum 60 dni przed datą rozpoczęcia pobytu jest bezpłatne. Zadatek zostanie zwrócony na wskazany przez Gościa rachunek w terminie do 14 dni.

 4. Anulowanie rezerwacji przez Gościa na mniej niż 60 dni przed datą rozpoczęcia pobytu jest możliwe i spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 50% wartości pobytu.

 5. Niestawienie się Gości w Obiekcie do godziny 18:00 w dniu przyjazdu bez uprzedniej informacji spowoduje anulację rezerwacji, potrącenie 50% wartości rezerwacji.

 6. Niektóre pakiety lub oferty specjalne mogą posiadać inne specjalne warunki anulacji znajdujące się w opisie pakietu.

§ 5

 1. Gość jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

 2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Przelewy24.pl

 3. Obiekt oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.

§ 6

 1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Obiektu, Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Obiekt.

 3. Odbiorcami danych osobowych Gościa będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, które uczestniczą w realizacji usług.

 4. Obiekt i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.

 5. Gość posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.

 7. Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.

§7

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług i złożone pisemnie na adres: info@chatawujatoma.com.pl Rozpatrywane będą w przeciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.